Nieuwsbrief maart 2023

cropped-logo.png
Beste leden,

Zoals in de nieuwsbrief van januari al aangekondigd bij deze de eerste nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’. We hopen jullie op deze wijze op een overzichtelijke manier van het noodzakelijke en interessante nieuws te voorzien. We wensen jullie veel toekomstig leesplezier.

Groet, bestuur BC Mill.
Sinds 1 januari 2022 maakt Mill deel uit van de Gemeente Land van Cuijk. Daarmee is een nieuw veelomvattend accommodatiebeleid ingezet. In een notendop betekent dit dat de gemeente op termijn het beheer van alle sportaccommodaties (buiten en binnen) en andere gemeenschapsaccommodaties onder wil brengen bij een beheerstichting. De gemeente blijft eigenaar en is verantwoordelijk voor groot onderhoud maar klein onderhoud en alles wat met organisatie (in de ruimste zin) van doen heeft, komt op het bordje van de beheerstichting. Ingeval van Sporthal De Looierij wil de gemeente dit gerealiseerd zien zodra de geplande opknapbeurt voltooid is, mogelijk ergens rond de jaarwisseling ‘23/’24. Het schilderwerk is inmiddels gereed.
Reeds enkele keren is dit onderwerp tijdens de bestuursvergadering aan de orde geweest en ook met een afvaardiging van de gemeente (samen met MHV ’81, Vamos en Miko ’76) zijn er bijeenkomsten geweest. Om te komen tot een onafhankelijke -met nadruk op onafhankelijk- beheerstichting hebben namens de BC Mill erelid Karel van der Velden en Marloes Dreesen deze uitdagende taak op zich genomen, een ervaren rot en jong talent. Daar zijn we blij mee en we wensen hen veel succes.
We wilden jullie hiervan op de hoogte brengen omdat er regelmatig vragen over zijn.
Op termijn is de planning dat er een nieuwe sporthal verrijst aan de Langenboomseweg. Met ‘op termijn’ valt te denken aan mogelijk 10 jaar.
Laten we zeggen: “Wie dan leeft, wie dan zorgt”.
Statuten,
Tijdens de ALV van 26 september 2022 keurden we de nieuwe statuten goed. Met veel paraafjes en handtekeningen zijn deze op 9 maart jl. bij de notaris gepasseerd.
Wie weet gaan deze statuten ons ook 40 jaar dienen.

We zijn halverwege de spannende GD- en enkelcompetitie. Dat schiet al aardig op.
Met het voorjaar, zomer en vakanties in aantocht wacht ons een mooie tijd.
Email Marketing Powered by MailPoet