Welkom bij BC Mill

 

Beste bezoeker, 

Namens bestuur en alle leden van badmintonvereniging BC Mill heet ik u van harte welkom op onze website. Een overzichtelijke website met een modern design die alle relevante informatie verschaft voor leden en andere geïnteresseerde bezoekers: over oprichting en doelstellingen, spelregels en reglementen, ereleden, resultaten en uitslagen van toernooien en competities, foto’s en veel meer. Graag nodig ik u uit tot verder kijken, onderzoeken, willen weten, enz. Als vereniging inmiddels al 37 jaar een vaste standaard in Mill, zijn wij zeer trots en presenteren ons graag.

Onze vereniging telt ongeveer 140 leden, resp. senioren, jeugd en sedert 2009 ook een 55+ afdeling. Een recreatieve club waar spelvreugde en ontspanning als hoogste norm in het vaandel staan en waar naast de vele vrije speeluren eveneens toernooien en andere wedstrijden georganiseerd worden. Al vele jaren beschikken we over een officieel gediplomeerde trainer, die nieuwe leden de eerste beginselen van de badmintonsport maar ook de spelregels bijbrengt terwijl bestaande leden onder zijn leiding de fijne kneepjes trachten onder de knie te krijgen. 

Langs deze weg wil ik alle mensen bedanken die hun bijdrage aan deze website hebben geleverd. Met name Rick Bongers die vele uren aan het ontwerpen en samenstellen ervan,heeft besteed. Anneke Punt zal deze website gaan onderhouden.

Wij wensen haar daar veel succes mee. 

Groeten, 

 Johnny Brock, voorzitter BC Mill.

 

 

                                  Nieuws met Oranje rand

                  Ons erelid Karel lid in de orde van Oranje Nassau

                                             26 april 2018

 

              Met enthousiasme en blijdschap heeft het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd                                                

              om ons erelid Karel van der Velden te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

             In aanwezigheid van vele genodigden memoreerde mevrouw Sijbers, burgemeester van de gemeente Sint Anthonis,

            de vele verdienstelijkheden, die zijn palmares sieren. Met name zijn bijna 20-jarige bijdrage aan de lokale en regionale            

            samenleving en zijn onafhankelijke oordeelsvorming werd geprezen.

            Vervolgens speldde zij hem de versierselen op, behorende bij dit eervolle lidmaatschap!

            Tijdens de enorm drukke receptie in Partycentrum Buitenlust te Landhorst was ook uw bestuur aanwezig

            om Karel en Anja namens de BC Mill van harte te feliciteren met deze eervolle onderscheiding.  

            Ook langs deze weg past nogmaals een warme felicitatie en luid ‘Leve de Koning’.

                                    

            Karel, Anja en kinderen,

            namens een trots bestuur en leden

            Hartelijk gefeliciteerd!!!

 

 

                                                                       

 

van-lanen-winnaar-2015